عدم امکان بروز رسانی مطالب و وابستگی صاحبان سایت به شرکت طراح و همچنین به دلیل اپدیت نشدن مطالب سایت معمولا سایت های ایستا در موتور های جست و جو گر رتبه های بالایی کسب نمیکنند. سایت های ایستا پس از مدتی (حدودا دو سال) از زمان طراحی نیاز به طراحی مجدد دارند و تغییرات جزیی در سایت به دلیل تغییرات در تمام صفحات سایت هزینه بری بالایی دارد